top of page

קלפים טיפוליים: חיות דמיוניות

Animal cards box set ערכת קלפי חיות
מבנה ערכת קלפי חיות דמיוניות:

ערכת קלפי חיות דמיוניות מכילה 24 קלפים.

כל קלף מציג חיה דמיונית אחת.

מחיר לחפיסת קלפים: 140 ₪  |  משלוח: 15

:אפשרויות רכישה

ניתן לרכוש דרך ביט, במספר 058-4561040

בפייפאל: קישור בתחתית העמוד

ניתן לרכוש את הקלפים גם ב'מכללון', החנות במכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

צילומי פסלי חיות דמיוניות להערכה, אבחון ודיאלוג תרפויטי – גילוי מקורות הכאב והעונג

בערכת קלפי חיות דמיוניות ניסיתי ליצור דמויות המקרינות מגוון רחב ושונה של מאפיינים: רכות, עדינות, השתהות, קלילות, נאיביות, כבדות, אגרסיביות, חשדנות, סקרנות, עליזות. יש בעלי מאפיינים כמו: זריזות, איטיות, כאלו הנראים עייפים, נמרצים ואחרים המקרינים בגרות. ישנם שמנים, רזים, בעלי רגליים ארוכות, אחרים קצרות, בעלי שיניים חדות ותוקפניות ואחרים בעלי חזות תמימה ביותר. אחד או שניים בהריון, אחרים שרק נולדו ועדיין יונקים.

קלפי החיות הדמיוניות ממוספרים על מנת לאפשר למטפל לעקוב ולתעד בנקל את ההתייחסות של המטופל לכל קלף. מספרי הקלפים נקבעו באופן שרירותי והם חסרי שם או כותרת, מאחר שהאבחנה והפרשנות הינן אינדיבידואליות. חיה אחת הניצבת איתנה על ארבעת רגליה תראה למטופל אחד בטוחה בעצמה ולאחר, מאיימת.

bottom of page