top of page

קלפים טיפוליים: העץ

Tree cards box set ערכת קלפי העץ

תמונות עצים להערכה ודיאלוג תרפויטי - גילוי מקורות הכאב והעונג

מבנה ערכת קלפי העץ:

ערכת קלפי העץ מכילה 27 קלפים.

כל קלף מציג צילום של אותו עץ, כאשר בכל קלף העץ ערוך גרפית אחרת.

מחיר לחפיסת קלפים: 140 ₪  |  משלוח: 15

:אפשרויות רכישה

ניתן לרכוש דרך ביט, במספר 058-4561040

בפייפאל: קישור בתחתית העמוד

ניתן לרכוש את הקלפים גם ב'מכללון', החנות במכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

עץ הנו סימבול אוניברסאלי לפורטרט עצמי. משתמשים בציורי עץ במבחני אבחון פסיכולוגיים ובמבחני קבלה שונים למקומות עבודה, בהם מתבקשים הנבדקים לצייר עץ וציוריהם נבדקים ומפורשים בכלים מקצועיים שפותחו לשם כך. בערכת קלפים זו, האדם אינו מצייר עץ אלא בוחר את תמונת העץ עמה הוא מזדהה, את תמונת העץ שהיה רוצה להיות, ואולי את תמונת העץ המשקף את אחד מהקרובים לו.

ערכת קלפים זו מורכבת מסדרת צילומים של אותו עץ, כאשר בכל קלף העץ ערוך גרפית אחרת, כך שמראהו הפיסי, סביבתו ומיקומו ביחס לסביבה, משתנים.

צילומי עץ באופנים שונים כמו: עץ קטן, גדול, מוסתר או גלוי, מטושטש או חד, דהוי או מודגש, ערום, מלבלב או שרוף, כרות, תלוי, כזה הנמצא בשלג, במדבר, במים, עץ ניצב באחו או במישור, על הר או במדרון, בודד או מוקף עצים, במרכז התמונה או בשוליה, מאפשרים לאדם להיחשף לשילובים רב גוניים הנושקים למצבי חיים גלויים ונסתרים בו ובחייו.

bottom of page