top of page

סדנאות

הצילומים נלקחו מתוך מגוון סדנאות שקיימתי לקבוצות שונות ומגוונות: ילדים, סטודנטים וגם לקהל הרחב, לאנשים עם צרכים מיוחדים, לנשים בלבד, לישראלים-פלסטינים, בארץ ובאירלנד.

גם אם מדובר בקבוצה הומוגנית במיוחד, חברי הקבוצה הם אנשים שונים בעלי רצונות וחוזקות שונים, ולכן אני אשאף בראש ובראשונה ליצור חווית חיות, עשייה, משחקיות (Winnicott) ולא לצלול למעמקי הנפש כמו בטיפול פרטני. 

לעומת זאת, מכיוון שאנו יצורים החיים בתאים קבוצתיים, הסדנה מאפשרת לברר ולהיטיב את המקום בו אנו תופסים את עצמנו בתוך קבוצות. זה יכול להתבצע בשיחה, בעבודה עם חומרים וצבעים, באמצעות קלפים ועל ידי דמיון מודרך. 

בכל סדנה יש דינמיקה ייחודית, שנובעת מעצם העובדה שמספר יצורים נמצאים ביחד. בכל סדנה תתפתח היררכיה ייחודית ויווצרו יחסי כוח, מוסווים או גלויים, רגעיים או מתמשכים. לכן, בניגוד לעבודה פרטנית, ובעיקר בסדנאות קצרות מועד, העלאת קונפליקטים תיעשה (אם בכלל) בזהירות רבה. כמטפלת ומנחה המחוייבות הראשונה שלי היא לוודא שכולם יחושו ביטחון גם כשהם פנו לעניניהם האחרים.

bottom of page