top of page

על הטיפול

Treatment Blank.jpg

לשמור על המטופל, להגיע אליו.

להשתמש בשפת המלים, חומרים וצבעים.

להחיות את שניתן, לוותר כשצריך.

ללכת את שביל הטיפול, לנקש עשבים שוטים,

לשתול צמחים חדשים.

טיפול רגשי בילדים מתבגרים ומבוגרים
Working with clay
art therapy room

כמטפלת באומנות אגיש למטופליי ממבחר "מנות הבית" כפי שאגיש לאורח הבא לביתי משקה ו/או מאכל.

לעיתים נשוחח על הדינמיקה המורכבת ממנה צמחו (גישה פסיכודינאמית). לעיתים ננסה לבחון דרכים שבהן ניתן לנהוג כדי לפתור בעיה מסויימת (גישה בהביוריסטית).  

כל אותן גישות המכילות: אמפתיה, הכלה, שיקוף, הצבת גבולות ואחרים יוטמעו כמו המלח והסוכר במינון הנכון בכל רגע ורגע.

בכל המקרים נעבוד באמצעות השפה המילולית ו/או בשפת החומרים והצבעים.

כל אחד והשפה והגישה הנכונים לו.

banner leaves LT.png
Art therapy: collage
פסיכותרפיה באמצעות חומרים וצבעים: קולאז
collage treatment 3.jpg
Art therapy materials
bottom of page