גלריית עבודות

From the series: 'A home for a stone' and 'Vessels'

From the Mask Series

הדיאלוג הפנימי

 
The Inner Dialogue | הדיאלוג הפנימי
Liora Sotto | ליאורה סוטו

The Inner Dialogue | הדיאלוג הפנימי