top of page
Politics-care-love Book

"עצמי-קהילה" כמפתח להבנת תהליכים קליניים

 

ליאורה סוטו ואיתן גילור מילר

עריכה: רוני אברמוביץ | הוצאת רסלינג

כבר זמן רב שהמטפל בתוך היחסים הטיפוליים הוא לא ניטרלי ולא אנונימי. כשברקע היחסים הטיפוליים מתרחשת מלחמה, והצדדים מגיעים מתרבויות שונות המורכבות עולה. בספר "פוליטיקה – טיפול – אהבה" נבחנת ההשפעה של העולם של המטפל על התהליך הטיפולי באמצעות שיחה בין שני מטפלים, כותבי הספר, ליאורה סוטו ואיתן גילור מילר.

על מה הספר?

הספר נע בין כמה צירי זמן, כמה מספרים וכמה שפות. הוא מתאר סיפור דרמטי ומתפתח של נור, ישראלית-ערביה צעירה. הסיפור עולה מתוך תהליך טיפולי, מפגש בין נור וליאורה, מטופלת ומטפלת בנות תרבות ולאום שונים, המתקיים בצל סכסוך מדיני עקוב מדם.

סיפור זה שזור בסיפור שלנו, איתן וליאורה, מחברי הספר. כל הספר הוא שיחה מתמשכת בנינו והתבוננות על הטיפול בנור ועל התהליך הטיפולי. אנו בוחנים את האופן בו החיים האישיים והמקצועיים שלנו נוגעים ומשפיעים על ההתמקמות שלנו מול תהליכי הטיפול. את הסיפורים האלו מלוות הערות שוליים רחבות מהנהוג המבהירות את הרקע התיאורטי לדברים ונוגעות בתחומי הטיפול הנפשי, החברה והפילוסופיה בשפה מקצועית, אך נגישה לכל.

bottom of page