top of page

ספרים

כבר זמן רב שהמטפל בתוך היחסים הטיפוליים הוא לא ניטרלי ולא אנונימי. כשברקע היחסים הטיפוליים מתרחשת מלחמה, והצדדים מגיעים מתרבויות שונות המורכבות עולה. בספר "פוליטיקה – טיפול – אהבה" נבחנת ההשפעה של העולם של המטפל על התהליך הטיפולי באמצעות שיחה בין שני מטפלים, כותבי הספר, ליאורה סוטו ואיתן גילור מילר.

Politics-care-love Book פוליטיקה-טיפול-אהבה

כמטפלת, אני שואלת את עצמי שוב ושוב מה זה טיפול נפשי ועד כמה ולמי זה מועיל. אז יצרתי רומן. בניתי את דורית, פסיכולוגית קלינית, הבאתי לה שבע מטופלות, ונתתי לכל מטופלת לתאר את הטיפול שהיא עוברת, בשפתה, כשדורית מתייחסת למפגשים באופן אסוציאטיבי, באמצעות הערות המופיעות לאורך הספר.

Treatment at Sea טיפול בלב ים

בחרתי להיות "מטפלת באמנות", אלא ששם התחום חוטא לתוכנו. לכן, בספר לקחתי לעצמי את החופש לכנות את התחום "טיפול באמצעות חומר וצבע". הטיפול נעשה באמצעות חומרים וצבעים ולא באמצעות עולם המושגים של האמנות. האמן אינו מציג בגלריה תהליך, הוא מציג יצירה. כפי שטיפול בתנועה לא נקרא טיפול בריקוד, כך, טיפול בחומר וצבע אינו טיפול באמנות.

Touching the Soul לגעת בנפש

ספר ילדים המתאר את הרגשות והצורך הקיומי שלנו בכל אחד מהם.

כעס, פחד וגעגועים יצאו לטיול
bottom of page