top of page
ציור ילדים

כותבת שורות אלו היא מטפלת באומנות המטפלת גם בילדים, אבל מודה שלא כל פנייה אליה מסתיימת בקביעת מפגש לטיפול בילד. בעלי היקר מתלונן שאני לא פעם "מגרשת" אמהות בטלפון, גורמת להן לפקפק אם הילד שלהן צריך טיפול בכלל…

אסביר.

bottom of page