top of page

הרצאות

אינטרסובייקטיביות

הרצאה שניתנה על הקשר האינטרסובייקטיבי בין מטופל למטפל באמצעות עבודות אומנות,
ספר וקלפים טיפוליים שיצרתי\כתבתי במהלך השנים.

Intrersubjectivety אינטרסובייקטיביות

הרצאות שונות

bottom of page