top of page
Child.jpg

ספר ילדים

 

ליאורה סוטו

הוצאת זימזון

כעס פחד וגעגועים נכתב כשבתי הייתה ילדה קטנה. אז כשהתחילה לאמר: "אמא אני מפחדת", "אני מתגעגעת אליך (כשאני) בגן", "אבל זה מפחיד ש...  כועסת". ומתוך הרצון להראות לה שכל קשת הרגשות הם חלק מהעולם הפנימי שלנו, יצרנו דימויים של רגשות בפלסטלינה וניסינו להתחקות אחריהם ולברר אותם.

כך נולד הספר המתאר את הרגשות והצורך הקיומי שלנו בכל אחד מהם.

הספר מתאים בעיקר לגילאי גן.

bottom of page